SBP Donor List

Donor Name State Donation Amount Date
Donor Name State Donation Amount Date
Manoj Talukdar Assam ₹10000 June 8, 2022, 1:26 pm
Manoj Kumar Talukdar Assam ₹20000 June 8, 2022, 1:23 pm
Manoj Kumar Talukdar Assam ₹20000 June 8, 2022, 1:20 pm
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 March 7, 2022, 10:53 am
ANKUR CHANDRA Delhi ₹500 February 16, 2022, 9:58 am
Rahul Pandit Telangana ₹25000 February 4, 2022, 5:03 am
Dr Shrawan Kumar Roy Chauudhary Bihar ₹1000 February 3, 2022, 1:58 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹10000 January 27, 2022, 3:54 am
Seshagiri Rao Nelakuditi Telangana ₹50000 January 12, 2022, 9:32 am
PREM KUMAR SINHA Uttar Pradesh ₹2000 January 10, 2022, 7:45 am
Dharmendra Kumar Rai Maharashtra ₹10000 January 10, 2022, 7:44 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 January 7, 2022, 3:15 pm
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 December 7, 2021, 8:46 am
Arya Singh Maharashtra ₹10000 November 12, 2021, 3:15 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 November 7, 2021, 3:36 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 October 7, 2021, 3:40 am
K P P Rao Telangana ₹5000 September 7, 2021, 3:42 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 August 6, 2021, 6:34 am
ANKUR CHANDRA Delhi ₹100 July 8, 2021, 7:37 pm
ANKUR CHANDRA Delhi ₹100 July 8, 2021, 7:36 pm
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 July 6, 2021, 9:56 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 June 6, 2021, 5:58 am
Dipinder Sekhon Haryana ₹10000 May 6, 2021, 3:20 pm
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 May 5, 2021, 11:21 am
ANKUR CHANDRA Delhi ₹500 April 30, 2021, 6:44 pm
Arya Singh Maharashtra ₹100 April 13, 2021, 1:01 pm
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 April 7, 2021, 11:27 am
Dipinder Sekhon Haryana ₹5000 March 17, 2021, 6:59 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹10000 March 16, 2021, 3:53 pm
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 March 7, 2021, 5:36 am
SAGAR PILARE MAHARASHTRA ₹500 March 6, 2021, 4:56 am
Hrushikesh Kulkarni Maharashtra ₹2000 March 6, 2021, 4:46 am
Alok Kumar Singh TamilNadu ₹500 February 24, 2021, 9:48 am
ANKUR CHANDRA DELHI ₹100 February 16, 2021, 12:40 pm
ANKUR CHANDRA DELHI ₹100 February 16, 2021, 12:39 pm
Nitin Rai Delhi ₹20000 February 14, 2021, 12:42 pm
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 February 6, 2021, 5:50 am
Dipinder Sekhon Haryana ₹5000 January 31, 2021, 11:40 am
Mridupaban Kalita assam ₹100 January 22, 2021, 2:59 am
Arjun Krishnan Karnataka ₹500 January 19, 2021, 11:44 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹10000 January 15, 2021, 7:15 am
Pankaj Das Assam ₹100 January 7, 2021, 12:50 pm
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 November 5, 2020, 9:28 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 October 7, 2020, 6:26 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 September 3, 2020, 9:14 am
Abraham A Rajasthan ₹100 August 18, 2020, 1:10 pm
Jonali Das Assam ₹100 August 10, 2020, 1:41 pm
K P Prabhakar Rao Telangana ₹5000 July 5, 2020, 9:58 am
K P Prabhakara Rao Telangana ₹5000 June 5, 2020, 6:40 am
Arya Singh Maharashtra ₹2000 May 23, 2020, 11:58 am
K P Prabhakar Rao Telangana ₹5000 May 5, 2020, 11:50 am
K P Prabhakar Rao Telangana ₹5000 April 24, 2020, 11:02 am
K P Prabhakar Rao Telangana ₹100 April 24, 2020, 10:52 am
Seshagiri Rao Nelakuditi Telangana ₹50000 March 2, 2020, 6:29 am
Abraham A Rajasthan ₹100 January 27, 2020, 9:44 am
Abraham A Rajasthan ₹500 January 27, 2020, 9:42 am
Abraham A Rajasthan ₹100 January 27, 2020, 9:36 am
Abraham A Rajasthan ₹100 January 27, 2020, 9:30 am
K P Prabhakar Rao Telangana ₹5000 November 7, 2018, 11:25 am
Siddhant Singh Delhi ₹500.00 July 31, 2018, 6:28 pm
Siddhant Singh Delhi ₹100.00 July 30, 2018, 6:19 pm
Siddhant Singh Delhi ₹500.00 July 30, 2018, 5:43 pm
Siddhant Singh Delhi ₹500.00 July 29, 2018, 5:30 am
Siddhant Singh Delhi ₹500.00 July 29, 2018, 5:27 am
Siddhant Singh Delhi ₹2000.00 July 2, 2018, 4:40 pm
Siddhant Singh Delhi ₹100.00 May 31, 2018, 5:41 pm
Siddhant Singh Delhi ₹100.00 May 31, 2018, 1:36 pm
Siddhant Singh Delhi ₹2000.00 May 31, 2018, 12:39 pm
allwyn mascarenhas abu dhabi ₹100.00 May 24, 2018, 2:08 pm
Babban Verma Ghaziabad ₹500.00 May 13, 2018, 7:02 am
ran vijay Uttar pradesh ₹500.00 May 12, 2018, 2:11 pm
Akula Rahul Telangana ₹100.00 April 22, 2018, 4:18 am
dharmendra rai MAHARASHTRA ₹10000.00 April 2, 2018, 5:03 am
Rahul Pandit Telangana ₹32000 March 31, 2018, 12:38 am
Rahul Pandit Telangana ₹50000 March 11, 2018, 5:02 pm
Gurcharan Das New Delhi ₹100000 February 6, 2018, 5:55 am
Rahul Pandit Andhra Pradesh ₹2000.00 January 9, 2018, 7:14 pm
Anand Moghe CALIFORNIA ₹20000.00 December 6, 2017, 2:57 pm
dharmendra rai MAHARASHTRA ₹10000.00 October 19, 2017, 6:52 am
GYAN SINHA MAHARASTRA ₹500.00 October 15, 2017, 10:10 am
NAGARAJA MYSURU RAGHUPATHI KARNATAKA ₹100.00 July 30, 2017, 6:47 pm
Madhusudana Ramakrishna Singapore ₹20000.00 July 26, 2017, 10:57 am
Rahul Pandit Telangana ₹500.00 July 14, 2017, 6:55 pm
Arinjay Banerjee West Bengal ₹100.00 June 22, 2017, 6:01 pm
Rahul Pandit TS/Hyderabad/Malkajgiri ₹500.00 June 12, 2017, 10:11 pm
Rahul Pandit TS/Hyderabad/Malkajgiri ₹1000.00 June 12, 2017, 10:05 pm
Anshuman Kumar Bihar ₹100.00 June 4, 2017, 8:55 pm
Raghav M Delhi ₹2000.00 June 2, 2017, 1:27 pm
RAVI KATARI Tamil Nadu ₹5000.00 May 28, 2017, 7:57 pm
vishal sharma lathe uttar pradesh ₹2000.00 May 18, 2017, 1:07 am
Anand Moghe California ₹10000.00 May 14, 2017, 5:15 pm
Dr Shrawan Kumar uttar Pradesh ₹2000.00 May 9, 2017, 12:52 pm
Kamal Kishore Sharma Gujarat ₹2000.00 May 9, 2017, 10:16 am
Prajwal Seth Haryana ₹500.00 May 9, 2017, 5:52 am
Girish Kaushik Victoria ₹2000.00 May 8, 2017, 6:12 am
Rajeev Sabhlok Haryana ₹2000.00 May 8, 2017, 3:35 am
Tarun Pall Delhi ₹2000.00 May 7, 2017, 7:15 pm
Prem Kumar Sinha Uttar Pradesh ₹5000.00 May 7, 2017, 11:24 am
Abraham Arslan Rajasthan ₹1000.00 May 7, 2017, 5:01 am
Nishank Sreevastava Punjab ₹100.00 April 8, 2017, 7:59 pm
Hardik Sorayan Haryana ₹500.00 April 8, 2017, 1:12 pm
subodh gautam delhi ₹100.00 April 4, 2017, 8:36 am
Rahul Jain Uttar Pradesh ₹100.00 April 4, 2017, 2:54 am
SAGAR PILARE Maharashtra ₹1000.00 April 2, 2017, 3:57 pm
Rahul Jain Uttar Pradesh ₹100.00 March 7, 2017, 4:32 pm
Seshagiri Rao Nelakuditi Telangana ₹50000 March 6, 2017, 10:54 am
Rahul Jain Uttar Pradesh ₹100.00 February 12, 2017, 8:19 am
Jagdish Rajan telangana ₹100.00 January 17, 2017, 1:22 am
Arinjay Banerjee West Bengal ₹100.00 December 25, 2016, 6:00 am
Mudit Srivastava Maharashtra ₹10000.00 December 22, 2016, 10:45 pm
Rajesh Mandlik Maharashtra ₹2000.00 October 3, 2016, 8:17 am
ANAND SHITOLE MAHARASHTRA ₹5000.00 September 29, 2016, 4:59 am
Kamal Sharma Gujarat ₹5000.00 September 27, 2016, 9:16 pm
Vidyut Jain West Bengal ₹10000.00 September 24, 2016, 6:47 pm
Dr major madhusudan Cherekar Maharashtra ₹5000.00 September 23, 2016, 2:37 pm
somnath matere maharashtra pune mulshi ₹100.00 August 29, 2016, 1:17 pm
Abraham Arslan Rajasthan ₹100.00 August 27, 2016, 3:29 am
ATUL PATIL Madhya Pradesh ₹1000.00 August 25, 2016, 7:09 am
Girish Kaushik Victoria ₹5000.00 August 20, 2016, 8:49 am
Vidyut Jain West Bengal ₹5000.00 August 14, 2016, 1:21 pm
Loknath Rao Maharashtra ₹5000.00 August 14, 2016, 12:14 pm
Abraham Arslan Rajasthan ₹1000.00 May 30, 2016, 8:59 pm
Premkumar sinha Uttar Pradesh ₹5000.00 April 30, 2016, 4:55 am
Sureshan Payyaratta UTTAR PRADESH ₹100.00 April 16, 2016, 1:36 pm
Vishal Singh Karnataka ₹1000.00 April 15, 2016, 4:55 pm
Madhusudhan K Telangana ₹1000.00 April 15, 2016, 1:14 pm
Vidyut Jain West Bangal ₹500.00 April 8, 2016, 6:56 pm
Abraham Arslan Rajasthan ₹100.00 April 8, 2016, 11:03 am
Abraham Arslan Rajasthan ₹100.00 April 8, 2016, 10:21 am
Mudit Srivastava Mahrashtra ₹10000 March 31, 2016, 12:00 am
Jamshila Global Maharashtra ₹8500 March 4, 2016, 12:00 am
PK Sabhlok Haryana ₹30000 March 1, 2016, 12:00 am
Bhoopendra Singh Kanaujia UP ₹3000 February 24, 2016, 12:00 am
Mona Lalwani Maharashtra ₹20000 February 5, 2016, 12:00 am
Jamshila Global Maharashtra ₹8500 February 2, 2016, 12:00 am