SBP Donor List

Donor Name State Donation Amount Date
Donor Name State Donation Amount Date
Nishank Sreevastava Punjab ₹100.00 April 8, 2017, 7:59 pm
Hardik Sorayan Haryana ₹500.00 April 8, 2017, 1:12 pm
subodh gautam delhi ₹100.00 April 4, 2017, 8:36 am
Rahul Jain Uttar Pradesh ₹100.00 April 4, 2017, 2:54 am
SAGAR PILARE Maharashtra ₹1000.00 April 2, 2017, 3:57 pm
Rahul Jain Uttar Pradesh ₹100.00 March 7, 2017, 4:32 pm
Seshagiri Rao Nelakuditi Telangana ₹50000 March 6, 2017, 10:54 am
Rahul Jain Uttar Pradesh ₹100.00 February 12, 2017, 8:19 am
Jagdish Rajan telangana ₹100.00 January 17, 2017, 1:22 am
Arinjay Banerjee West Bengal ₹100.00 December 25, 2016, 6:00 am
Mudit Srivastava Maharashtra ₹10000.00 December 22, 2016, 10:45 pm
Rajesh Mandlik Maharashtra ₹2000.00 October 3, 2016, 8:17 am
ANAND SHITOLE MAHARASHTRA ₹5000.00 September 29, 2016, 4:59 am
Kamal Sharma Gujarat ₹5000.00 September 27, 2016, 9:16 pm
Vidyut Jain West Bengal ₹10000.00 September 24, 2016, 6:47 pm
Dr major madhusudan Cherekar Maharashtra ₹5000.00 September 23, 2016, 2:37 pm
somnath matere maharashtra pune mulshi ₹100.00 August 29, 2016, 1:17 pm
Abraham Arslan Rajasthan ₹100.00 August 27, 2016, 3:29 am
ATUL PATIL Madhya Pradesh ₹1000.00 August 25, 2016, 7:09 am
Girish Kaushik Victoria ₹5000.00 August 20, 2016, 8:49 am
Vidyut Jain West Bengal ₹5000.00 August 14, 2016, 1:21 pm
Loknath Rao Maharashtra ₹5000.00 August 14, 2016, 12:14 pm
Abraham Arslan Rajasthan ₹1000.00 May 30, 2016, 8:59 pm
Premkumar sinha Uttar Pradesh ₹5000.00 April 30, 2016, 4:55 am
Sureshan Payyaratta UTTAR PRADESH ₹100.00 April 16, 2016, 1:36 pm
Vishal Singh Karnataka ₹1000.00 April 15, 2016, 4:55 pm
Madhusudhan K Telangana ₹1000.00 April 15, 2016, 1:14 pm
Vidyut Jain West Bangal ₹500.00 April 8, 2016, 6:56 pm
Abraham Arslan Rajasthan ₹100.00 April 8, 2016, 11:03 am
Abraham Arslan Rajasthan ₹100.00 April 8, 2016, 10:21 am
Mudit Srivastava Mahrashtra ₹10000 March 31, 2016, 12:00 am
Jamshila Global Maharashtra ₹8500 March 4, 2016, 12:00 am
PK Sabhlok Haryana ₹30000 March 1, 2016, 12:00 am
Bhoopendra Singh Kanaujia UP ₹3000 February 24, 2016, 12:00 am
Mona Lalwani Maharashtra ₹20000 February 5, 2016, 12:00 am
Jamshila Global Maharashtra ₹8500 February 2, 2016, 12:00 am